Styrelsen

Hansa Andersson
Att jag bor mitt i ett världsarv påminns jag dagligen om vid mina turer i Bergsmanslandskapet vid Varpans norra strand. Jag brinner för att fotografera det vackra i vår natur som miljö, djur och speciellt fåglar som det oftast blir extra många exponeringar av. När vi flyttade hit till Falun för mer än tio år sedan drogs jag snart till Falu gruva för att dokumentera Dalarnas landskapsdjur berguven som häckat i Stora Stöten längre tid än man känner till. På sätt och vis är det tack vare berguven som jag indirekt hamnade i denna förening.
moc.c1665067660am@as1665067660nahno1665067660ssred1665067660na1665067660

Leif Löfberg
Jag är uppvuxen i Falun och utbildad till bergsingenjör på KTH i Stockholm. Mitt yrkesval är till stor del inspirerat av den imponerande koppargruvan i Falun. Mitt intresse för Dalarna och dess natur och kultur har lett mig till högskolestudier i ämnet vid Högskolan Dalarna. För några år sedan blev jag diplomerad hos Sveguide och VISITA som ”auktoriserad Dalaguide”. Jag ser fram emot att visa upp Världsarvet Falun för besökare från när och fjärran.
moc.l1665067660iamg@1665067660467fi1665067660el1665067660

Agneta Barle
Jag är skribent och har även en yrkesbakgrund som museitjänsteman, bland annat på Dalarnas museum och Framtidsmuseet (nuvarande 2047 Science Center). Jag eftersträvar att skriva enkelt och lättläst och tänker alltid på vem som ska läsa texten. Det har blivit många utställningstexter genom åren, nu senast till Globenrummet i Världsarvshuset. Att skriva för barn och få dem intresserade av historia är något jag brinner för. Det har resulterat i barnboken ”Roströk, äpplen och gamla mormor” om Världsarvet Falun.
moc.t1665067660edarr1665067660ofdro1665067660@elra1665067660b.ate1665067660nga1665067660

Lena Grönlund Myrberg
Jag gick med i föreningen och en plats i styrelsen för att det känns viktigt att stärka världsarvet och att bidra till att kunskapen om och värdet av världsarvet ökar hos de som inte har någon kanal för att ge och få information. Förhoppningsvis kan min kompetens och mitt kontaktnät inom kulturvård, myndigheter och högskola vara till nytta i föreningen. Jag är utbildad gymnasielärare i historia och samhällskunskap men har de senaste 20 åren arbetat vid Falu Gruva som guide/receptionist i gruvan och museet, men huvudsakligen med fastigheter som byggnadsantikvarie. Mitt stora intresse är lokal- och byggnadshistoria samt släktforskning.
moc.l1665067660iamg@1665067660rymno1665067660rgane1665067660l1665067660

André Strömqvist
Jag tycker det är viktigt att vi hela tiden påminner oss själva och våra medmänniskor i Falun om att vi faktiskt bor i en stad som enligt FN-organet UNESCO ”är en angelägenhet för hela mänskligheten”. Jag vill jobba för en ökad stolthet bland Faluborna och för att staden Falun och det omgivande kulturlandskapet ska förknippas lika mycket med världsarvet som gruvan gör idag. Till vardags jobbar jag som byggnads- och trädgårdsantikvarie.
es.oc1665067660ews@t1665067660sivqm1665067660orts.1665067660erdna1665067660

Gunilla Bergdahl
Anledningen till att jag blivit medlem är att jag är allmänt intresserad av kultur, historia och trädgårdar. I samband med att Falun fick sin världsarvsstatus fick kommunens alla pedagoger delta i en världsarvskurs. Som inflyttad falubo väcktes då mitt intresse för stadens och gruvans historia. Jag tänker att vår förening är ett lämpligt forum för att förkovra mig ytterligare i frågor som rör vårt världsarv och även för att sprida kunskap om och intresse för vårt fantastiska världsarv bland falubor och utifrån kommande gäster och turister. Det kan ske som nu i form av studiebesök i exempelvis trädgårdar, exkursioner, stadsvandringar, guidade cykelturer, föreläsningar med mera.
moc.d1665067660uolci1665067660@lhad1665067660greb.1665067660allin1665067660ug1665067660

Maria Boström
Jag bor i Bjursås och är sedan några år tillbaka auktoriserad Dalaguide vilket var det som gjorde att jag kom i kontakt med föreningen. Jag brinner för att visa upp vårt världsarv, både staden och bergsmansbygden och berätta om både historia och nutid för Faluborna och våra besökare. Föreningen har en viktig roll att verka för att sprida information och kunskap om världsarvet och jag ser fram emot att ta del av det spännande och varierade program som föreningen erbjuder.
När jag inte guidar så arbetar jag som IKT-pedagog på Högskolan Dalarna, så jag kan kanske även bidra med mina kunskaper och erfarenheter från den digitala världen.
moc.l1665067660iamg@1665067660nekca1665067660brett1665067660u1665067660

Ulf Backéus
Min hustru och jag bor i Falun sedan början av 1980-talet. Hon kommer från Göteborg och jag har mina rötter i Jämtland. Studier och tävlande i forspaddling styrde valet av plats. Ett val vi aldrig ångrat. Vi fick fyra årstider!
Vi har drivit olika verksamheter kopplade till sjön Runn, sommar och vinter. Ett stort intresse för natur, kultur och resande har funnit där hela tiden.
Under åren har jag bland annat arbetat som skolledare i Falu kommun och som affärsutvecklare och projektledare på Region Dalarna och Visit Dalarna. Under de senaste åren på Visit Dalarna har frågor om reseanledningar och målgrupper ständigt varit i fokus. Min förhoppning är att kunna fortsätta att fundera kring och utveckla dessa frågor i styrelsen.
moc.l1665067660iamg@1665067660suekc1665067660ab.fl1665067660u1665067660