Styrelsen

Hansa Andersson:
Att jag bor mitt i ett världsarv påminns jag dagligen om vid mina turer i Bergsmanslandskapet vid Varpans norra strand. Jag brinner för att fotografera det vackra i vår natur som miljö, djur och speciellt fåglar som det oftast blir extra många exponeringar av. När vi flyttade hit till Falun för mer än tio år sedan drogs jag snart till Falu gruva för att dokumentera Dalarnas landskapsdjur berguven som häckat i Stora Stöten längre tid än man känner till. På sätt och vis är det tack vare berguven som jag indirekt hamnade i denna förening.
moc.c1631865508am@as1631865508nahno1631865508ssred1631865508na1631865508

Margareta Granbom:
Ett viktigt syfte med föreningen tänker jag mig är att stimulera nyfikenhet och kunskapsutveckling genom olika aktiviteter, föredrag, seminarier, cirklar med mera. Världsarvet ger ju möjligheter att utforska och fördjupa ett oändligt antal kunskapsområden och jag ser det som en väsentlig uppgift för föreningen att erbjuda en struktur för att initiera och vidmakthålla sådan verksamhet, där också träffpunkter och sociala kontakter blir självklara inslag.
moc.l1631865508iamto1631865508h@mob1631865508nargm1631865508

Leif Löfberg
Jag är uppvuxen i Falun och utbildad till bergsingenjör på KTH i Stockholm. Mitt yrkesval är till stor del inspirerat av den imponerande koppargruvan i Falun. Mitt intresse för Dalarna och dess natur och kultur har lett mig till högskolestudier i ämnet vid Högskolan Dalarna. För några år sedan blev jag diplomerad hos Sveguide och VISITA som ”auktoriserad Dalaguide”. Jag ser fram emot att visa upp Världsarvet Falun för besökare från när och fjärran.
es.ob1631865508ulaf@1631865508grebf1631865508ol.fi1631865508el1631865508

Agneta Barle
Jag är skribent och har även en yrkesbakgrund som museitjänsteman, bland annat på Dalarnas museum och Framtidsmuseet (nuvarande 2047 Science Center). Jag eftersträvar att skriva enkelt och lättläst och tänker alltid på vem som ska läsa texten. Det har blivit många utställningstexter genom åren, nu senast till Globenrummet i Världsarvshuset. Att skriva för barn och få dem intresserade av historia är något jag brinner för. Det har resulterat i barnboken ”Roströk, äpplen och gamla mormor” om Världsarvet Falun.
moc.t1631865508edarr1631865508ofdro1631865508@elra1631865508b.ate1631865508nga1631865508

Lena Grönlund Myrberg
Jag gick med i föreningen och en plats i styrelsen för att det känns viktigt att stärka världsarvet och att bidra till att kunskapen om och värdet av världsarvet ökar hos de som inte har någon kanal för att ge och få information. Förhoppningsvis kan min kompetens och mitt kontaktnät inom kulturvård, myndigheter och högskola vara till nytta i föreningen. Jag är utbildad gymnasielärare i historia och samhällskunskap men har de senaste 20 åren arbetat vid Falu Gruva som guide/receptionist i gruvan och museet, men huvudsakligen med fastigheter som byggnadsantikvarie. Mitt stora intresse är lokal- och byggnadshistoria samt släktforskning.
moc.l1631865508iamg@1631865508rymno1631865508rgane1631865508l1631865508

André Strömqvist
Jag tycker det är viktigt att vi hela tiden påminner oss själva och våra medmänniskor i Falun om att vi faktiskt bor i en stad som enligt FN-organet UNESCO ”är en angelägenhet för hela mänskligheten”. Jag vill jobba för en ökad stolthet bland Faluborna och för att staden Falun och det omgivande kulturlandskapet ska förknippas lika mycket med världsarvet som gruvan gör idag. Till vardags jobbar jag som byggnads- och trädgårdsantikvarie.
es.oc1631865508ews@t1631865508sivqm1631865508orts.1631865508erdna1631865508

Gunilla Bergdahl
Anledningen till att jag blivit medlem är att jag är allmänt intresserad av kultur, historia och trädgårdar. I samband med att Falun fick sin världsarvsstatus fick kommunens alla pedagoger delta i en världsarvskurs. Som inflyttad falubo väcktes då mitt intresse för stadens och gruvans historia. Jag tänker att vår förening är ett lämpligt forum för att förkovra mig ytterligare i frågor som rör vårt världsarv och även för att sprida kunskap om och intresse för vårt fantastiska världsarv bland falubor och utifrån kommande gäster och turister. Det kan ske som nu i form av studiebesök i exempelvis trädgårdar, exkursioner, stadsvandringar, guidade cykelturer, föreläsningar med mera.
moc.d1631865508uolci1631865508@lhad1631865508greb.1631865508allin1631865508ug1631865508