Styrelsen

Carina Svahn:
Mitt intresse är att arbeta och bevara gamla byggnader och hantverk. En viktig del i föreningens arbete som jag, som tidigare rektor, vill lyfta upp är det fantastiska arbete som görs i de olika skolformerna för våra barn och ungdomar, när det gäller att belysa kunskapen om Världsarvet Falun. Något som vi alla boende i Falun ska bevara och vara stolta över.
un.sn1618861867havs@1618861867anira1618861867c1618861867

Margareta Granbom:
Ett viktigt syfte med föreningen tänker jag mig är att stimulera nyfikenhet och kunskapsutveckling genom olika aktiviteter, föredrag, seminarier, cirklar med mera. Världsarvet ger ju möjligheter att utforska och fördjupa ett oändligt antal kunskapsområden och jag ser det som en väsentlig uppgift för föreningen att erbjuda en struktur för att initiera och vidmakthålla sådan verksamhet, där också träffpunkter och sociala kontakter blir självklara inslag.
moc.l1618861867iamto1618861867h@mob1618861867nargm1618861867

Leif Löfberg
Jag är uppvuxen i Falun och utbildad till bergsingenjör på KTH i Stockholm. Mitt yrkesval är till stor del inspirerat av den imponerande koppargruvan i Falun. Mitt intresse för Dalarna och dess natur och kultur har lett mig till högskolestudier i ämnet vid Högskolan Dalarna. För några år sedan blev jag diplomerad hos Sveguide och VISITA som ”auktoriserad Dalaguide”. Jag ser fram emot att visa upp Världsarvet Falun för besökare från när och fjärran.
es.ob1618861867ulaf@1618861867grebf1618861867ol.fi1618861867el1618861867

Agneta Barle
Jag är skribent och har även en yrkesbakgrund som museitjänsteman, bland annat på Dalarnas museum och Framtidsmuseet (nuvarande 2047 Science Center). Jag eftersträvar att skriva enkelt och lättläst och tänker alltid på vem som ska läsa texten. Det har blivit många utställningstexter genom åren, nu senast till Globenrummet i Världsarvshuset. Att skriva för barn och få dem intresserade av historia är något jag brinner för. Det har resulterat i barnboken ”Roströk, äpplen och gamla mormor” om Världsarvet Falun.
moc.t1618861867edarr1618861867ofdro1618861867@elra1618861867b.ate1618861867nga1618861867

Lena Grönlund Myrberg
Jag gick med i föreningen och en plats i styrelsen för att det känns viktigt att stärka världsarvet och att bidra till att kunskapen om och värdet av världsarvet ökar hos de som inte har någon kanal för att ge och få information. Förhoppningsvis kan min kompetens och mitt kontaktnät inom kulturvård, myndigheter och högskola vara till nytta i föreningen. Jag är utbildad gymnasielärare i historia och samhällskunskap men har de senaste 20 åren arbetat vid Falu Gruva som guide/receptionist i gruvan och museet, men huvudsakligen med fastigheter som byggnadsantikvarie. Mitt stora intresse är lokal- och byggnadshistoria samt släktforskning.
moc.l1618861867iamg@1618861867rymno1618861867rgane1618861867l1618861867

André Strömqvist
Jag tycker det är viktigt att vi hela tiden påminner oss själva och våra medmänniskor i Falun om att vi faktiskt bor i en stad som enligt FN-organet UNESCO ”är en angelägenhet för hela mänskligheten”. Jag vill jobba för en ökad stolthet bland Faluborna och för att staden Falun och det omgivande kulturlandskapet ska förknippas lika mycket med världsarvet som gruvan gör idag. Till vardags jobbar jag som byggnads- och trädgårdsantikvarie.
es.oc1618861867ews@t1618861867sivqm1618861867orts.1618861867erdna1618861867

Gunilla Bergdahl
Anledningen till att jag blivit medlem är att jag är allmänt intresserad av kultur, historia och trädgårdar. I samband med att Falun fick sin världsarvsstatus fick kommunens alla pedagoger delta i en världsarvskurs. Som inflyttad falubo väcktes då mitt intresse för stadens och gruvans historia. Jag tänker att vår förening är ett lämpligt forum för att förkovra mig ytterligare i frågor som rör vårt världsarv och även för att sprida kunskap om och intresse för vårt fantastiska världsarv bland falubor och utifrån kommande gäster och turister. Det kan ske som nu i form av studiebesök i exempelvis trädgårdar, exkursioner, stadsvandringar, guidade cykelturer, föreläsningar med mera.
moc.d1618861867uolci1618861867@lhad1618861867greb.1618861867allin1618861867ug1618861867