Familjen Berguv i Stora Stöten

Fotograferna Hansa Andersson och Lars Lagerqvist har under lång tid följt berguvarna som lever och häckar i Stora Stöten vid Falu Gruva.
Tisdagen den 25 oktober kl. 18.00 på Folkuniversitetet får vi möjlighet att ta del av deras bilder och iakttagelser. Varmt välkomna!

Kopparbergslagens kulturväxter

Falutrakten har en lång trädgårdstradition som går flera hundra år tillbaka. I många trädgårdar finns gamla trädgårdsväxter som vuxit där i generationer. I den här studiecirkeln förbereder vi oss för att söka upp gamla trädgårdar och deras ägare för att kunna samla in växter och berättelser om dem för att kunna bevara dem inför framtiden.
Cirkelledare: André Strömqvist, trädgårdsantikvarie, författare och Hansa Andersson, naturfotograf

Tre tillfällen 7, 14 och 21 september kl 18.
Plats: Folkuniversitetet

Anmälan via Folkuniversitetet