2022 års Eldsjäl och Guldkorn

Årets Eldsjäl är ELISABET HEMSTRÖM, sedan många år ansvarig för Dalasamlingen på Falu stadsbibliotek.

Motivering: Elisabet Hemström är en sann kunskapsbank och förmedlare av Faluns historia. Vi är många som genom åren tacksamt fått ta del av hennes klokskap och vänliga vägledning. Via småskrifter, böcker, föreläsningar, bokprat, släktforskningskurser och mycket annat sprider hon sin kunskap.

Årets Guldkorn är KRISTINE KYRKA

Motivering: Kristine kyrka, uppkallad efter drottning Kristina, reser sig högt över Stora torget i Falun. Den är en av de finaste barockkyrkorna i landet. Under den senaste restaureringen 2019 – 2020 har valvytor, väggar och fönster rengjorts av kvalificerad expertis. Resultatet är en skimrande vacker kyrka som väcker stolthet hos oss falubor. Falu pastorat och Västerås stift har vårdat sin klenod föredömligt.

2022 års Eldsjäl och Guldkorn

Den 10 september kl. 13.45 avslöjas vilka som blir årets Eldsjäl och Guldkorn i Världsarvet Falun. Kom till Dalarnas museum och var med när t.f. landshövding Camilla Fagerberg Littorin delar ut diplom och plakett till årets mottagare. Ceremonin sker i samband med Faluns Världsarvsdagar 9-11 september 2022 .

Geologen Gunnar Eriksson

Den 7 december samlades ett tjugotal deltagare som med stort intresse lyssnade till geologen Gunnar Erikssons tankar runt geologin i världsarvet Falun.

Berggrunden och malmerna i Falutrakten bildades genom omfattande vulkanisk aktivitet för 1800 – 1900 miljoner år sedan. Vulkanerna i Dalarna har slocknat sedan länge, men Gunnar visade exempel på liknade vulkanisk aktivitet i nutid, till exempel i Stilla-havsområdet.

Alla som är intresserade av geologi har gratis tillgång till massor av olika geologiska och geofysiska kartor på Sveriges Geologiska Undersöknings hemsida (www.sgu.se, sök efter ”kartvisare”). De bästa kartorna enligt Gunnar är CA-serien som producerades på 1950 – 60-talen.

Sverige kartläggs fortfarande av SGU. Kartor i skala 1:50 000 finns upp till Mora ungefär, norrut är kartorna inte lika detaljerade.

De som söker efter kantareller kan också ha stor glädje av en geologisk information.

Runt om i världen finns många s.k. geoparker kring geologiskt intressanta formationer. De klassas som ”internationella” respektive ”nationella” parker. I Sverige finns tre nationella geoparker, nämligen Siljansringen, Öland och platåbergen i Västergötland. Ingen av dessa uppfyller kraven på att vara en internationell geopark. Det krävs nämligen ett Visitors Center, anställda guider, kartor, vägvisningar och informationstavlor samt undervisning.

Gunnar, som besökt många geoparker, tycker att Falu Gruva har mycket goda förutsättningar att bli en internationell geopark, i så fall Sveriges första. Inget hindrar ju att ett världsarv även kan innehålla en geopark. Ett sådant exempel är Monsanto i Portugal.

Mötet avslutades med livliga diskussioner kring malmletning, framtida metallbehov och miljöfrågor. Två inbjudna gäster, geologer från Alicanto Minerals, berättade om sina pågående prospekteringsarbeten i Falutrakten och i Sala-området.

Konstskatter i Falu rådhus

Onsdag den 3 november och onsdag 17 november, kl. 17-18 bjuder Världsarvet Faluns vänförening och Dalarnas konstförening på visning i rådhuset. Det är Annika Petersson och Christina Staberg som visar pärlor ur vår gemensamma konstsamling. Max 20 personer/tillfälle, endast för medlemmar i DKF och VFV. Samling utanför entrén till rådhuset på Stora torget.

Anmälan till Satu Sundström via sms 070-6808508

Världsarvet Falun sett ur en geologs ögon

Gunnar Eriksson är falubo, berättare, reseledare och framför allt den mest erfarne geologen inom området malmgeologi i Dalarna. Vi får i föredraget lära oss om geologin i och omkring Falu Gruva, genom Gunnars observanta ögon. Utan berggrundens skatter hade vi aldrig varit ett världsarv!

Tid: Tisdagen den 7 december kl. 18.30, Plats: Folkuniversitetet
Anmäl dig genom att swisha 50 kr till: 123 234 0685, senast den 2 december.

Fåglar i världsarvet

Att Världsarvet Falun innehåller sådana mängder med fåglar blev publiken varse när fotografen Hansa Andersson visade sina egna bilder för den intresserade publiken. Hansa bor i Bergsgården, alldeles vid Varpan och har hittills räknat till drygt 135 arter.
– Varpan är också en sorts mellanlandningsstation för mängder av fåglar, bland annat för tranor, gäss och kungsörn, berättade han.
Hansa brinner för att fånga fåglar på bild och han visade allt från den allra minsta lilla kungsfågeln till den imponerande berguven som häckar i Stora stöten.

Årets Eldsjäl och Guldkorn

Jubileumsårets 2021 Eldsjäl blir ÖRJAN HAMRIN

Örjan Hamrin var inte bara pådrivande när världsarvet bildades för 20 år sedan, utan är dessutom en lysande guide och berättare sedan flera decennier tillbaka. Tusentals falubor och besökare har lärt känna vårt världsarv tack vare Örjans stadsvandringar, föreläsningar och författarskap. Under jubileumsåret 2021 är han den givne Eldsjälen i Världsarvet Falun.

Jubileumsåret 2021 års Guldkorn blir FALU BRÖD OCH PATISSERIE

Hammars konditori anses vara Sveriges äldsta konditori, uppfört i slaggsten 1766 efter de stora stadsbränderna 1761. Huset, som nu är byggnadsminne, har senare år har inrymt olika typer av restauranger. Nu i början av 2021 förvandlas Hammars äntligen till ett konditori igen under Therese Vesterholms ledning och blir åter en självklar träffpunkt i världsarvet.

Landshövding Ylva Thörn kommer att dela ut föreningens diplom till Örjan Hamrin och Therese Vesterberg vid residenset den 19 maj. Utdelningen kommer att anpassas till rådande restriktioner med endast ett begränsat antal inbjudna deltagare.

Årets Eldsjäl och Årets Guldkorn i Världsarvet Falun utses av Världsarvet Faluns vänförening efter nomineringar av medlemmarna.

Föredrag i tiden

Vi blev många som via Zoom lyssnade Lena Grönlund-Myrbergs intressanta föredrag om Skyddsmödraförbundet i Fahluns första 50 år, 1848-1898. Då gick flera borgerliga hustrur i Falun från att vara svaga och förfinade varelser till att starta en filantropisk fruntimmersförening. Deras förebild var Fruntimmersföreningen i Uppsala, som fortfarande finns. Man ville bland annat aktivt bidra till ”arbetarklassens vårdade uppfostran” och skydda unga kvinnor på olika sätt. De första åren var landshövdingens hustru ordförande. Föreningen var mycket aktiv, hade uppsökande verksamhet och såg bland annat till att bygga en slöjdskola, ett barnhem och ett skyddshem för flickor.

Lenas föredrag byggde på hennes högskoleuppsats som hon skrev 1999. Den går att finna i Dalasamlingen på Falu stadsbibliotek. Tyvärr kan man konstatera att frågorna våra anmödrar ägnade sig åt för snart 200 år sedan fortfarande är alldeles för aktuella.

Föreningsstämma 2021

Den 22 april 2021 mellan kl 19 och 21 sänds Världsarvet Faluns Vänförenings föreningsstämma via zoom. Länk finns i mejl från Lena Grönlund-Myrberg den 4 april.