2022 års Eldsjäl och Guldkorn

Årets Eldsjäl är ELISABET HEMSTRÖM, sedan många år ansvarig för Dalasamlingen på Falu stadsbibliotek.

Motivering: Elisabet Hemström är en sann kunskapsbank och förmedlare av Faluns historia. Vi är många som genom åren tacksamt fått ta del av hennes klokskap och vänliga vägledning. Via småskrifter, böcker, föreläsningar, bokprat, släktforskningskurser och mycket annat sprider hon sin kunskap.

Årets Guldkorn är KRISTINE KYRKA

Motivering: Kristine kyrka, uppkallad efter drottning Kristina, reser sig högt över Stora torget i Falun. Den är en av de finaste barockkyrkorna i landet. Under den senaste restaureringen 2019 – 2020 har valvytor, väggar och fönster rengjorts av kvalificerad expertis. Resultatet är en skimrande vacker kyrka som väcker stolthet hos oss falubor. Falu pastorat och Västerås stift har vårdat sin klenod föredömligt.