Geologen Gunnar Eriksson

Den 7 december samlades ett tjugotal deltagare som med stort intresse lyssnade till geologen Gunnar Erikssons tankar runt geologin i världsarvet Falun.

Berggrunden och malmerna i Falutrakten bildades genom omfattande vulkanisk aktivitet för 1800 – 1900 miljoner år sedan. Vulkanerna i Dalarna har slocknat sedan länge, men Gunnar visade exempel på liknade vulkanisk aktivitet i nutid, till exempel i Stilla-havsområdet.

Alla som är intresserade av geologi har gratis tillgång till massor av olika geologiska och geofysiska kartor på Sveriges Geologiska Undersöknings hemsida (www.sgu.se, sök efter ”kartvisare”). De bästa kartorna enligt Gunnar är CA-serien som producerades på 1950 – 60-talen.

Sverige kartläggs fortfarande av SGU. Kartor i skala 1:50 000 finns upp till Mora ungefär, norrut är kartorna inte lika detaljerade.

De som söker efter kantareller kan också ha stor glädje av en geologisk information.

Runt om i världen finns många s.k. geoparker kring geologiskt intressanta formationer. De klassas som ”internationella” respektive ”nationella” parker. I Sverige finns tre nationella geoparker, nämligen Siljansringen, Öland och platåbergen i Västergötland. Ingen av dessa uppfyller kraven på att vara en internationell geopark. Det krävs nämligen ett Visitors Center, anställda guider, kartor, vägvisningar och informationstavlor samt undervisning.

Gunnar, som besökt många geoparker, tycker att Falu Gruva har mycket goda förutsättningar att bli en internationell geopark, i så fall Sveriges första. Inget hindrar ju att ett världsarv även kan innehålla en geopark. Ett sådant exempel är Monsanto i Portugal.

Mötet avslutades med livliga diskussioner kring malmletning, framtida metallbehov och miljöfrågor. Två inbjudna gäster, geologer från Alicanto Minerals, berättade om sina pågående prospekteringsarbeten i Falutrakten och i Sala-området.