Guidade vandringar och cykelturer i världsarvet Falun sommaren 2021

Världsarvet Faluns vänförening har glädjen att inbjuda dig till jubileumsåret 2021 vandringar och cykelturer i världsarvet Falun. Tack vare de lättnader som gjorts i corona-pandemins regelverk är det nu möjligt att återuppta utomhusaktiviteter med upp till 100 deltagare. Vandringarna tar normalt 1,5 – 2 timmar om inte annan anges.

Kunniga och engagerade guider tar dig med på en resa genom tid och rum i Världsarvet Falun. Vandringar och cykelturerna har skapats i samverkan med Falu kommun, Folkuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Dalarna Guide och Kultur, Falu Gruva, Svenska kyrkan och enskilda företagare. Ingen föranmälan krävs, betalning sker direkt på plats till guiden. 

Tisdag 29 juni 18.00      Stadsvandring i Östanfors med Daniels Sven Olsson. Samling vid Carl Larssons etsarstuga ”Mutter på Tuppen”, Blindgatan 46. Avgift 80 kr

Onsdag 30 juni 18.00      I Selma Lagerlöfs spår. Selma var falubo från 1897 till 1910 och bodde här även senare. Vi följer henne på olika platser där hon bott och verkat. Dramatisering: AnnaCari Jadling-Ohlsson. Guide: Örjan Hamrin. Samling vid Selmastatyn vid Fisktorget. Avgift 100 kr.

Fredag 2 juli 18.00         Stadsvandring i Gamla Herrgården med Daniels Sven Olsson. Samling vid Vass Britas gård, Herrgårdsgränd 8. Avgift 80 kr

Måndag 5 juli 18.00        Vandring vid Stabergs bergsmansgård. Se den nyrestaurerade bergsmansgården, barockträdgården och hyttområdet vid Knivaån. Samling vid Stabergs restaurant. Guide Maria Boström. Avgift 80 kr.

Onsdag 7 juli 18.00         En kulturell vandring längs faluån med Gunnar Helgesson. Vattnet har haft en avgörande betydelse för kopparframställningen samt ved och malmtransporter Falun. Längs ån finns viktig bebyggelse och många minnen om händelser i stadens förflutna. Samling på Hälsingtorget utanför Dalarnas Museum. Avgift 80 kr

Torsdag 8 juli 18.00       Samling utanför gruvmuseet vid Falu gruva. ”Creutzensemblen” vid Falu Gruva är en unik industrimiljö. Vi pratar om varför det finns en stånggång, två vattenhjul, hur man egentligen lyckades styra ett uppfordringsverk och förklarar varför det alltid klingar en klocka vid Creutz lave. Den som vågar tittar ner i schaktet och ser vattnet 208 m längre ner. Guide Johanna Nybelius. Avgift 80 kr

Lördag 10 juli 10.00       OBS Tiden! Vandring i området kring Gamla Berget -Harmsarvet -Korsgården med Daniels Sven Olsson. Samling vid korsvägen på Leksandsvägen i Övre Gamla Berget (Gamla Bryggeriet). Vandring i skogen, räkna med 2,5 – 3 timmar. Stövlar eller grova skor. Avgift 80 kr

Onsdag 14 juli 18.00       Stora Torget då och nu. Kulturhistorisk vandring kring torget med berättelser om historien, personligheterna, byggnaderna och kulturen som format vår stad. Guide Anna-Lena Söderlund Törnell. Samling vid Engelbrektstatyn. Avgift 80 kr

Torsdag 15 juli kl 18.00 Brott och straff i Falun. Tjuvar, pyromaner, mord och upplopp i centrala Falun. En vandring i tid och rum. Guider: Anders Hedlund och Örjan Hamrin. Avgift 100 kr.

Lördag 17 juli 10.00       OBS Tiden! Vandring längs Vattnets väg till gruvan från Puttbo till Stålmyran-Långsveden-Stålmyran-Glamsarvet-Puttbo med Daniels Sven Olsson. Samling vid Puttbo bergsmansgård (åk väg 293, sväng in vid skylt mot Nybo, åk 2 km). Skor eller stövlar för vandring i skog och mark. Denna vandring tar 2,5 – 3 timmar. Avgift 80 kr

Måndag 19 juli 18.00      Vandring runt Stora Stöten med Johanna Nybelius. Stora Stöten är hjärtat i Falu Gruva och Världsarvet Falun, och runt kanten av dagbrottet finns gott om spår av 1000 års verksamhet. Grunden för all gruvdrift är berggrunden, men under Falu Gruvas tid har man haft olika tankar kring varför malmen i Falun ligger där den ligger, och vart den fortsätter. Vandringen ger en inblick i äldre tiders förståelse av berggrunden och det som skulle utveckla sig till det vi idag kallar för geologi. Avgift 80 kr

 Torsdag 22 juli 18.00    En guidad cykeltur i bergsmanslandskapet Varpan runt (14 km). Vi besöker bergsmansgårdar och andra minnen från kopparframställningens tid. Samling vid stenvalvsbron, Stennäset. Guide Leif Löfberg. Turen tar cirka 3 timmar. OBS cykel. Avgift 80 kr

Lördag 24 juli 10.00       OBS tiden! Vandring i kopparhanteringens spår med Daniels Sven Olsson. Samling vid Anfarten, Falu Gruva. Bra promenadskor för vandring i slaggen. Avgift 80 kr

Tisdag 27 juli 18.00        I Selma Lagerlöfs spår. Selma var falubo från 1897 till 1910 och bodde här även senare. Vi följer henne på olika platser där hon bott och verkat. Dramatisering: AnnaCari Jadling-Ohlsson. Guide: Örjan Hamrin. Samling vid Selmastatyn vid Fisktorget. Avgift 100 kr.

Onsdag 28 juli 18.00       Stora Torget då och nu. Kulturhistorisk vandring kring torget med berättelser om historien, personligheterna, byggnaderna och kulturen som format vår stad. Guide Anna-Lena Söderlund Törnell. Samling vid Engelbrektstatyn. Avgift 80 kr

Torsdag 29 juli 18.00     Konstvandring bland Faluns statyer. Vi ser närmare på den offentliga konsten i Falu centrum. Vem skulpterade vad – och varför kom verken till? Guide Örjan Hamrin, recitatör Leif Löfberg. Start vid Wallinbysten i läroverksparken. Avgift 100 kr

Fredag 30 juli 18.00        Stadsvandring bland Falu stads unika slagghus från 1700-talet. Samling på Åsgatan vid Geislerska parken. Guide: Daniels Sven Olsson. Avgift 80 kr

Måndag 2 aug 18.00       Guldet, bergsingenjören och Lovisa. En tur till 1880-talets Falun, med inflyttade ingenjörer och arbetarekvarter. Vi följer den ensamma modern Lovisa, hennes brustna förväntningar och familjegemenskap. Samling vid Engelbrektstatyn. Guide Magnus Cedergren. Avgift 80 kr

Tisdag 3 aug 18.00         Arkitektur i Falu stadskärna. Vi ser närmare på byggnader av Ahlberg, Berglund, Boman, Boberg, Dahlbäck, Kumlien, Hansson och Wallman. Guide Örjan Hamrin. Start vid Fisktorget. Avgift 80 kr.

Onsdag 4 aug. 18.00       Vandring genom Elsborg, gruvarbetarnas stadsdel och en del av trästaden Falun. Samling vid Geschwornergården vid Falu Gruva. Guide Mona Anestedt. Avgift 80 kr

 Torsdag 5 aug 18.00      En guidad cykeltur i bergsmanslandskapet Varpan runt (14 km). Vi besöker bergsmansgårdar och minnen från kopparframställningens tid. Samling vid stenvalvsbron, Stennäset. Guide Leif Löfberg. Turen tar cirka 3 timmar.
 Obs cykel. Avgift 80 kr

Måndag 9 aug 18.00       Brott och straff i Falun. Tjuvar, pyromaner, mord och upplopp i centrala Falun. En vandring i tid och rum. Guider: Anders Hedlund och Örjan Hamrin. Start på Hälsingtorget utanför Dalarnas Museum. Avgift 100 kr.

Tisdag 10 aug 18.00       Det litterära Falun.  En vandring i trästaden Elsborg där författare och skribenter berättar om vad vi ser. Guide: Örjan Hamrin, recitation Annacari Jadling-Ohlsson. Start vid Kulturhuset 10-14 (F.d. Stadsteatern). Avgift 100 kr.

Onsdag 11 aug 18.00      Vandring vid Stabergs bergsmansgård. Se den nyrestaurerade bergsmansgården, barockträdgården och hyttområdet vid Knivaån. Samling vid Stabergs restaurant. Guide Maria Boström. Avgift 80 kr

Torsdag12 aug 18.00      Miljöutmaningar i världsarvet. Mer än 1000-års gruvdrift har avsatt många spår i Faluns miljö. Denna cykeltur (6 km) går till några av de platser som miljövårdare och myndigheter arbetat med för att minimera fortsatt påverkan på Falun och Dalälven. Samling i Kvarnparken vid Kung Gustafs Torg. Turen avslutas på Slusscaféet. Guide: Leif Löfberg. OBS cykel. Avgift 80 kr

Måndag 16 aug 18.00     Det ljuvliga Falun. Dramatiserad vandring i Faluns villastad där vi möter några märkliga personer. Dramatisering: Magnus Hård af Segerstad. Guide: Örjan Hamrin. Start vid korsningen Kristinegatan/Vasagatan. Avgift 100 kr.

Tisdag 17 aug. 18.00      Stadsvandring i Östanfors med Daniels Sven Olsson. Samling vid Carl Larssons etsarstuga ”Mutter på Tuppen”, Blindgatan 46. Avgift 80 kr

Onsdag 18 aug. 18.00     Stora Torget då och nu. Kulturhistorisk vandring kring torget med berättelser om historien, personligheterna, byggnaderna och kulturen som format vår stad. Guide Anna-Lena Söderlund Törnell. Samling vid Engelbrektstatyn. Avgift 80 kr

Torsdag 19 aug 18.00     ”Ja ä Struv-Eva ja!” Dramatiserad vandring i Gamla Herrgården. Samling utanför Vass Britas gård, Herrgårdsgränd 8. Dramatisering: Annacari Jadling-Ohlsson. Vandringen avslutas på Thunströms Köpmansgård med möjlighet att köpa fika. Avgift 80 kr

Tisdag 24 aug 18.00       Stadsvandring i Gamla Herrgården med Daniels Sven Olsson. Samling vid Vass Britas gård, Herrgårdsgränd 8. Avgift 80 kr

Onsdag 25 aug. 18.00     Vandring genom Elsborg, gruvarbetarnas stadsdel och en del av trästaden Falun. Samling vid Geschwornergården vid Falu Gruva. Guide Mona Anestedt. Avgift 80 kr

Måndag 30 aug 18.00     När Falun blev turiststad. Dramatiserad vandring på Åsgatan. Vi möter hotellkungen Axel Lindmarker, järnvägsbyggaren Adelskiöld och hotelldrottningen Wilhelmina Skogh. Dramatisering: Magnus Hård af Segerstad och Annacari Jadling-Ohlsson. Guide Örjan Hamrin. Start vid Geislerska parken, Åsgatan 31 – 33. Avgift 120 kr.

Tisdag 31 aug 18.00       Vandring i kopparhanteringens spår med Daniels Sven Olsson. Samling vid Anfarten, Falu Gruva. Bra promenadskor för vandring i slaggen. Avgift 80 kr.

Onsdag 1 sept 18.00       En kulturell vandring längs Faluån med Gunnar Helgesson. Vattnet har haft en avgörande betydelse för kopparframställningen samt ved och malmtransporter i Falun. Längs ån finns viktig bebyggelse och många minnen om händelser i stadens förflutna. Samling på Hälsingtorget utanför Dalarnas Museum. Avgift 80 kr

Lördag 4 sept 10.00       OBS Tiden! Vandring i området kring Gamla Berget -Harmsarvet -Korsgården med Daniels Sven Olsson. Samling vid korsvägen på Leksandsvägen i Övre Gamla Berget (Gamla Bryggeriet). Vandring i skogen, räkna med 2,5 – 3 timmar. Stövlar eller grova skor. Avgift 80 kr

Torsdag 9 sept 18.00      Falu läroverk och läroverksparken. Den lilla parken ligger som en för många okänd oas mitt i Falun. Guiderna Stina Liljas och Leif Löfberg berättar om skolans historia och parkens rikedom av träd och andra växter. Samling vid Wallin-bysten. Avgift 100 kr

Lördag 11 sept 10.00     OBS Tiden! Vandring längs Vattnets väg till gruvan från Puttbo till Stålmyran-Långsveden-Stålmyran-Glamsarvet-Puttbo med Daniels Sven Olsson. Samling vid Puttbo bergsmansgård (åk väg 293, sväng in vid skylt mot Nybo, åk 2 km). Skor eller stövlar för vandring i skog och mark. Denna vandring tar 2,5 – 3 timmar. Avgift 80 kr