Föredrag – tredje gången gillt

Den 18 november gör vi ett nytt försök! Lena Grönlund Myrberg berättar om ”Kvinnlig välgörenhet i 1800-talets Falun”. Tid: 18.00. Plats: Kulturhuset Tio14, i lokalen Jungfrun. Fika till självkostnadspris.Ett samarrangemang med Dalarnas Kvinnohistoriska förening.